try here televisionwatches.com. Womens fake watch. website here replica watch. hop over to this site replica watch. Sale realtywatches.com. Continue fake watch. click this https://www.coffeewatches.com/. navigate to this web-site replica rolex watches. these details https://www.furniturewatches.com. check out the post right here rolex replica. High Quality fake watch. Luxury replica watches. Top holidayswatches.com. look at this now fake rolex. design careerwatches.com. High-quality fake rolex watches. read review https://www.casinoswatches.com/. her comment is here fake watch. here you can find the best fake rolex. continue reading this fake rolex watch.

DUYURULAR

Duyurular

Ekiz Tavukçuluk Tarım Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. 23.12.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

TTSG 29 Kasım 2022 tarih ve 10714 Sayılı Gazetesi

EKİZ TAVUKÇULUK TARIM ÜRÜNLERİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Yönetim Kurulumuz Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yalçınkaya tarafından toplantıya çağrılmış ve yukarıda yazılı tarihte ve saat 09.00'da şirket merkezinde toplanarak gündem gereği aşağıdaki hususları görüşerek karara bağlamıştır:
 1. Şirketin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 23.12.2022 tarihinde saat 09.00'da şirket merkezi olan Mansuroğlu Mahallesi, Ankara Caddesi No: 71 D: 21 Bayraklı/ İzmir adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına,
 2. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verildi.
Toplantı Gündemi
 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 4. 2021 yılma ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi,
 6. İzmir YMM Odasına 35103816 no ile kayıtlı YMM İbrahim Halil Bağdınlı'nın 22.11.2022 tarihli 35103816/3425/2022-377 sayılı raporu sonucunda, TTK'nın 376. maddesi gerekçesi ile Şirket sermayesinin 11.500.000,00-TL'den 61.500.000,00-TL'ye çıkarılması ve ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesine,
 7. Yönetim Kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti,
 8. 2021 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
 9. 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetçi atanması,
 10. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi,
 11. Dilekler ve kapanış

Mustafa Yalçınkaya
Yönetim Kurulu Başkanı

Gökhan Yalçınkaya
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı