6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde İlgili Kişinin Başvuru Yöntemlerine İlişkin Aydınlatma

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Kanun) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “İlgili Kişi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin talepte bulunma hakkı tanınmıştır.

Şirketimize yapılacak olan başvurular Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuruların gerçekleştirilebilmesi için “İlgili Kişi Başvuru Formu”nun doldurularak; Başvuru Sahibi ’nin şahsen başvurusu ile, Noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, Formun doldurulup Şirket’e daha önce bildirdiğiniz güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak kvkk@ekizyumurta.com adresine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yolu Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuruya Eklenecek Bilgiler
Şahsen Başvuru (İlgili kişinin şirket adresine gelerek bizzat başvuruda bulunması) Mansuroğlu Mahallesi, Ankara Caddesi No: No: 71 / D: 21 Bayraklı/İzmir Zarf üzerine “KVKK M.11 KAPSAMINDA BİLGİ TALEP BAŞVUSU” yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla Başvuru Mansuroğlu Mahallesi, Ankara Caddesi No: No: 71 / D: 21 Bayraklı/İzmir Zarf üzerine “KVKK M.11 KAPSAMINDA BİLGİ TALEP BAŞVUSU” yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru (Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru) ekiztavukculuk@ hs01.kep.tr E-postanın konu kısmına “KVKK M.11 KAPSAMINDA BİLGİ TALEP BAŞVUSU” yazılacaktır.
Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru (İlgili kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve elektronik posta adresini kullanarak başvuru) kvkk@ ekizyumurta.com E-postanın konu kısmına “KVKK M.11 KAPSAMINDA BİLGİ TALEP BAŞVUSU” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul tarafında başka bir başvuru yöntemi bildirilmesi halinde başvuru yollarınız güncellenecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz gün) içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

İlgili Kişi Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına ulaşmak için lütfen Tıklayınız.
Bina İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni için lütfen Tıklayınız.